Loading...
İnvaziv İşlemler 2019-08-27T13:49:14+03:00

Redüksiyon

İki veya daha fazla bebeğin aynı anda anne rahminde bulunması çoğul gebelik olarak tanımlanmaktadır. İkiz gebelikler en sık görülen çoğul gebelik şekli olup son yıllarda tüp bebek gibi yardımcı üreme tekniklerin yaygınlaşması ile 3 veya

CVS

CVS nedir? Gebelikte plasentayı oluşturan fetal membranlara koriyon denir. Bu bölge villus denilen yapılar bakımından zengindir. CVS, steril koşullarda ve ultrason eşliğinde 20G iğne ile koryon bölgesindeki villuslardan (yani plasentadan) örnek alınması işlemidir. Bu koryonik villuslar

Amniosentez

Fetusun etrafındaki amniyotik sıvıdan bir miktar sıvının aspire edilmesi işlemine amniyosentez denir. Bu işlem steril koşullarda ve ultrason eşliğinde gerçekleştirilir. Koruma amacı ile işlemden önce veya sonra antibiyotiğe ihtiyaç yoktur. Amniyosentez çok farklı nedenlerle yapılabilir: