Amniosentez

Fetusun etrafındaki amniyotik sıvıdan bir miktar sıvının aspire edilmesi işlemine amniyosentez denir. Bu işlem steril koşullarda ve ultrason eşliğinde gerçekleştirilir. Koruma amacı ile işlemden önce veya sonra antibiyotiğe ihtiyaç yoktur.

Amniyosentez çok farklı nedenlerle yapılabilir: [1] genetik hastalıkların tanısı, [2] fetal akciğerlerin matürasyonun (gelişimi) tayini, [3] fetal enfeksiyonların tanısı ve [4] tedavi amacıyla (ağır polihidramnios-amniyotik sıvının çok fazla artmış olması, ikizden ikize transfüzyon sendromu).

  1. gebelik haftasından önce yapılan amniyosenteze erken amniyosentez denir. Erken amniyosentez yapılan olgularda fetal kayıp oranı ve amniyotik sıvının azlığına bağlı deformasyon sıklığında artış saptanmıştır. Bu nedenle günümüzde amniyosentez çoğunlukla 15-22. gebelik haftaları arasında uygulanmaktadır. (AMNİO VİDEO)

Amniyosentezin en önemli komplikasyonu fetal kayıp (düşük) dır. Amniyosentezin 15-22. Gebelik haftaları arasında var olan %1.5-3’lük fetal kayıp sıklığını (“background” düşük riski) yaklaşık %0.5-1 oranında arttırdığı kabul edilse de, son çalışmalar ultrason eşliğinde yapılan girişimlerde riskin bu kadar yüksek olmadığını göstermiştir (ortalama 800’de 1). Amniyosentezin ikinci komplikasyonu olan erken membran rüptürü yaklaşık %1 oranında görülmektedir. Daha nadir görülen komplikasyonlar fetal travma, RH izoimünizasyonu (girişim sonrası kan uyuşmazlığı olan hastaya anti-D antikoru uygulanmaz ise), enfeksiyon ve laboratuvarda hücre ürememesidir.

Genetik amaçla amniyosentez yapılmış ise sitogenetik analizler (FISH-floresan insitu hibridizasyon ve qf-PCR) 1-3 gün içinde sonuç verir. Kromozom analizi için öncellikle amniyotik sıvıda bulunan hücrelerin üremesi gerektiği için sonuç çoğunlukla 14 günden sonra çıkmaktadır.

Amniyosentez günübirlik bir girişim olup hastanede yatmayı gerektirmez. Birkaç gün düşük tempolu yaşam önerilse de bunun düşük riskini azatlığını gösteren bilimsel çalışma bulunmamaktadır. Dolayısı ile hastalar eğer isterlerse günlük aktivitelerine hemen dönebilirler. Daha önce yukarıda bahsedilen yan etkilerden erken membran rüptürü ve enfeksiyonun amniyosentez yapılan tarihten sonra 15 gün içinde meydana gelmesi halinde bunun işleme bağlı olduğu kabul edilmektedir; bu süreden sonra meydana gelen komplikasyonlar amniyosentez ile ilişkilendirilmemelidir.

 

By | 2018-12-18T22:40:46+03:00 Aralık 18th, 2018|Categories: Amniyosentez|Tags: , |0 Comments